finquesmar logo

 Paraula clau:

ALGUNS CONSELLS BÀSICS PER A UNA COMPRA FELIÇ AMB GARANTIES: 

 

Detalls a considerar abans d'adquirir un immoble:

Els següents tràmits que passem a detallar, sempre són supervisats per FINQUESMAR, però si vostè decidís comprar amb una altra agència o particular, ha de tenir en compte com a mínim les següents recomanacions:

Si no és resident espanyol podrà demanar el NIE (Número d'identificació fiscal per a estrangers) en un consolat espanyol del seu país o demanar cita prèvia al següent enllaç https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html . Depenent de la Comarca de Tarragona en què compri haurà de triar una de les tres comissaries de les que es disposa: Tortosa, Reus o Tarragona; per a això li sol·licitaran una fotocòpia de totes les pàgines del seu passaport o carta d'identitat juntament amb els originals vigents i en cas de no ser comunitari, fotocòpia i original del visat en vigor; un document que acrediti que va vostè a comprar a Espanya que s'ho pot facilitar un notari o l'agència immobiliària, i el formulari EX15 degudament emplenat que ho pot imprimir fent clic al següent enllaç: FORMULARI NIE. FORMULARI NIE

Nosaltres com a immobiliària podem ajudar a omplir els formularis i acompanyar-lo a la comissaria. El cost de les taxes del NIE és de 9,27 € que s'ha de realitzar a través del banc, en el moment de la sol·licitud li entreguessin un document provisional que servirà per un cop transcorreguts 3 dies, tornar a la comissària per recollir el definitiu tenint en compte que es pot autoritzar una altra persona per anar al seu lloc.
- Recordar als compradors que no resideixen a la UE que han de presentar una documentació addicional.
- En cas de ser vostè no resident també necessita obrir un compte en un banc espanyol per fer el pagament al venedor des d'un compte espanyola, així ho exigeix ​​la llei. SI és possible que treballi també a través d'internet, ja que és més còmode per fer un seguiment per als subministraments.
- Si el venedor és estranger està obligat a pagar el 3% del valor de la venda, quantitat que vostè ha de retenir del preu total de la compra.
- Les despeses de la compra venda són aproximadament el 12% del preu declarat i són referent als honoraris del notari, a l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP) i els honoraris del registre de la propietat. Normalment aquest pagament es realitza després d'haver signat la compra venda. La quantitat és calculada pel notari que ens sol·licités que la abonem perquè ell ho pagui per vostè.
- Per reservar un immoble es signa el contracte d'arres entre la part compradora i venedora, on s'exposa el termini màxim de formalització de l'escriptura pública davant notari, les quantitats a compte, el preu final i també queden reflectides unes clàusules que obliguen tant al comprador i el venedor a complir amb tots els pactes del contracte, obligant el comprador a comprar l'immoble objecte del contracte abans de la data pactada arriscant-se a perdre la quantitat lliurada si no ho fa, i obligant el venedor a vendre l'immoble objecte del contracte al comprador abans de la data indicada o per retornar el doble de la quantitat rebuda si no ho fa.

- El pagament total de l'immoble el dia de l'escriptura pública davant de notari és sempre a través d'un xec bancari nominatiu o transferència bancària via Banc d'Espanya. El notari assegura que la compra venda es dugui a terme conforme la legislació espanyola, i actua principalment per als interessos de l'estat i no representa ni al comprador ni al venedor. Abans de la signatura del notari haurà comprovat que la propietat estigui inscrita en el registre de la propietat a nom del venedor i si hi ha càrregues o hipoteques hauran de ser cancel·lades abans de finalitzar la venda. Es pot sol·licitar una còpia esborrany de l'escriptura abans del dia de la signatura, per a la seva inspecció.
- A la zona hi ha diferents notaris que parlen anglès i francès.
- Un cop finalitzada la signatura el notari lliura una còpia esborrany de l'escriptura a totes les parts, necessària per fer els canvis de nom dels subministraments, ajuntament, assegurances, comunitat de propietaris, alarma, entre d'altres.
- Un cop transcorregut els 3 mesos aproximadament, podrem passar a recollir l'escriptura de compra venda original i definitiva.

 

A MÉS, HEM DE FER UN ESTUDI DE QUINA ÉS LA TIPOLOGIA IMMOBLE QUE MILLOR S'ADECUA A LES NOSTRES NECESSITATS, CASA, XALET URBÀ, PIS, APARTAMENT O FINCA RÚSTICA.

 

A Espanya el sòl es divideix en diversos tipus:
- Urbà, sòl urbanitzable, edificable i residencial.
- Rustico, sòl rural, no urbanitzable.
- Industrial.
- Forestal.

 

Si decideix que l'immoble que va a comprar sigui rústic, pregunti's abans d'aventurar-se a visitar, com ha de ser la finca:
- Quina superfície mínima o màxima hauria de tenir,
- Quina distància màxima fins al poble més proper,
- Quin tipus d'accés estan disposats a suportar (en alguns casos hi ha trams no asfaltats i estrets),
- Importància de disposar de serveis d'aigua i llum o conformitat de serveis alternatius com a cisternes o pou per a l'aigua o plaques solars amb bateries per a l'electricitat,
- Prioritat de tenir vistes al mar o muntanya o no,
- Importància de tenir veïns a una certa distància o estar totalment aïllats,
- Preferència de l'estat estructural de l'edificació o la casa segons el preu; és a dir, és necessari fer obres i restaurar al seu estil o prefereixen comprar alguna cosa que no requereixi de grans treballs o esforços de rehabilitació,
- Ús i superfície de l'edificació existent (pensi que en la majoria dels municipis està prohibit tota modificació i/o ampliació de les edificacions existents en sòl rústic; solament s'admet el manteniment i restauració de la mateixa),
- Finalment, fixi's un preu màxim, (pot ser una mica superior al seu pressupost, comptant amb una possible negociació posterior) i iniciï la cerca des d'aquest pressupost a altres inferiors.

Si l'immoble és urbà:
- Ha d'exigir que disposi de cèdula d'habitabilitat i certificat energètic,
- Que no tingui càrregues, i en cas que les tingués fer una retenció de l'import en el preu final de venda per liquidar la mateixa, (calcular també les provisions de cancel·lació de la càrrega).
- Prengui lectura dels comptadors de l'aigua i la llum i revisi l'última factura per calcular la diferència del dia de la compra i poder arribar a un acord amb el venedor per al pagament dels subministraments en aquest període.
- Si l'immoble té més de 20 anys, la companyia de l'electricitat li sol·licitarà un butlletí de reconeixement elèctric expedit per un tècnic competent.
- Si l'immoble es troba situat en sòl rústic o no urbanitzable, exigeixi certificat urbanístic de l'ajuntament de no tenir incoat cap expedient urbanístic.
- Sol·licitar certificat de corrent de pagaments de la comunitat de propietaris.
- Sol·licitar certificat de corrent de pagaments de l'Ajuntament on es trobi l'immoble.
- Sol·licitar nota simple actualitzada per comprovar estat actual de la finca, carregues i gravamens.

A continuació adjuntem alguns enllaços d'interès:


Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de Les Terres de l'Ebre  
Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de Les Terres de l'Ebre 2  
NORMATIVA GENERAL AMETLLA DE MAR  
NORMATIVA SÓL NO URBANITZABLE A EL PERELLÓ  
NORMATIVA SÓL NO URBANITZABLE A LA AMPOLLA

Amb aquests criteris de cerca, vostè està molt més preparat per anar a visitar les finques que realment s'ajustin al seu interès i pressupost, sense haver de perdre temps i avorrir un projecte, doncs les finques solen estar lluny una de les altres i precisen temps i dedicació per vostè i per la parteix venedora o Agència.

 SUBSCRIURE'S A LES NOSTRES OPORTUNITATS

 Vosté rebrà totes les últimes ofertes, rebaixes i novetats.

oportunidades

DESITJA VENDRE EL SEU INMOBLE?
Contacti aquí amb nosaltres li ajudarem a comercialitzar el seu immoble sense exclusiva i amb garanties d'èxit

lupa

DESITJO REBRE INFORMACIÓ
Si no troba el seu immoble en el nostre cercador, l'ajudarem a localitzar l'immoble que millor s'ajusta a les seves necessitats.