PERQUE escollir Finquesmar?

- Per la nostra proximitat
- Per la nostra experiència
- Per la nostra professionalitat
- Pel nostre compromis solidari:
Finquesmar donarà un percentatje dels beneficis de les seves transaccions a la ONG que vosté prefereixi:- O a la ONG que vosté prefereixi!

Llista de ONG al Món